Cursusvoorwaarden

Algemeen

Hieronder zijn de belangrijkste huisregels opgenomen. Voor de volledige versie van de huisregels zie Huishoudelijk reglement KC Zoys Maart 2024.

 • De cursist verklaart dat de hond in goede gezondheid verkeert en voldoende is ingeënt. Bij twijfel over de gezondheid van uw hond, is K.C. Zoys gerechtigd om een door uw dierenarts getekende gezondheidsverklaring te verlangen.
 • Loopse teven mogen  rondom de 10e dag niet komen trainen en zijn dan ook niet op de velden en in de kantine toegestaan. Tijdens de eerste en derde week van de loopsheid mag er wel getraind worden.
 • K.C. Zoys behoudt zich het recht voor om een hond in een andere categorie/groep te plaatsen, dan waarvoor u zichzelf en de hond hebt opgegeven.
 •  K.C. Zoys behoudt zich het recht voor, om u tijdens een cursusseizoen in een andere groep te plaatsen, wanneer dit beter is voor uw hond.
 • Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan.
 • Lessen die onverhoopt uitvallen en/of lessen die u niet bijwoont, worden niet gerestitueerd.
 • Annulering van de cursus is na opgave van deelname vanaf 4 weken voor aanvang van de cursus niet meer mogelijk. Het cursusgeld zal niet worden gerestitueerd.
 • Als u verhinderd bent om een les bij te wonen, dient u zich af te melden bij uw instructeur.
 • Indien u  3 lessen wegblijft, zonder u af te melden, behoudt K.C. Zoys zich het recht voor om u de verdere toegang tot de cursus te ontzeggen.
 • Uw hond dient een gewone halsband te dragen, dus geen wurgketting, slipketting of halfcheck. Voor eventuele andere toepassingen op het gebied van halsbanden, kunt u uw instructeur raadplegen.
 • Riemen dienen van stof of leer te zijn.
 • Ruw gedrag (bv. slaan of schoppen) tegenover de honden wordt niet geaccepteerd. Na een eerste waarschuwing volgt onmiddellijke verwijdering uit de les en van het Zoys-terrein.
 • Zonder voorafgaande toestemming van de trainer(s) mag buiten de lessen geen gebruik worden gemaakt van de velden en het materiaal.
 • Niet roken, eten, drinken of bellen tijdens de les.
 • Honden die deelnemen aan de sportcursussen zoals agility en hoopers moeten, ook zonder dat ze zijn aangelijnd, onder appèl staan.
 • Indien een hond vernielingen aanricht dient de eigenaar de schade te vergoeden.
 • In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij vorst, hevige sneeuw- of regenval en/of onweer moeten de trainingen soms worden afgelast.

 Aanvullende aandachtspunten sportcursussen:

Voor u:

 • De lessen beginnen en eindigen op tijd. U dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn i.v.m. het opbouwen van de toestellen. Na de laatste les wordt er samen opgeruimd. Bij het gezamenlijk opbouwen en afbreken van het parcours of de baan worden de honden aan de rand van het veld vastgelegd.
 • Zorgt u voor goed schoeisel met voldoende profiel. De velden kunnen glad zijn.
 • Wanneer u een ziekte of lichamelijk gebrek heeft dat uw functioneren tijdens de training kan beïnvloeden, gaarne melden bij de trainer.

Voor de hond:

 • Laat de honden niet eten voor de training. Met een volle maag is er kans op een maagtorsie en zijn honden minder gemotiveerd.
 • Altijd een speeltje en voldoende beloning (bijvoorbeeld worst, kaas of hondensnoepjes) voor de hond meenemen naar de les.
 • Agility is een intensieve sport, waarbij veel fysieke belasting optreedt bij de hond, de hond dient daarom niet te zwaar te zijn.

 • Tevens kan de hond niet te jong beginnen met agility. Richtlijn hiervoor is

  18 maanden De training wordt individueel aangepast aan de belastbaarheid van de hond.