De club

K.C. Zoys is op 23 mei 1979 in Soest opgericht. In de begin jaren was er nog geen vaste eigen accommodatie, en na wat omzwervingen op verschillende terreinen is K.C. Zoys in 1998 neergestreken op het terrein van de HcH aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort. In 2002 is bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland de naam van HVS Zoys gewijzigd in K.C. Zoys.

Wat is een K.C.?

Een kynologen club, kortweg K.C., wordt gevormd door eigenaars van verschillende (ras)honden. In tegenstelling tot een rasvereniging, zijn eigenaren van rasloze honden hier ook van harte welkom als lid. Op circa 70 locaties in Nederland zijn er kynologen clubs actief, dus is er altijd wel een in uw regio te vinden. De website van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied wijst de weg naar alle erkende kynologen clubs die zijn aangesloten bij de Raad van Beheer. Een andere naam voor kynologen club is kynologen vereniging (K.V.); behalve de naam is er geen enkel verschil. In combinatie met deze namen wordt ook wel de aanduiding Hondensportvereniging gebruikt. Dat kan hetzelfde zijn, maar dat hoeft niet. De erkende kynologen clubs zijn direct herkenbaar aan de toevoeging ‘erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’ of aan het logo ‘Raad van Beheer – Erkende Kynologen Club’. Alleen zij mogen dan ook dit logo voeren.

De kynologen clubs hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot centra waar hondeneigenaars elkaar – letterlijk – vinden, waar kennis wordt verspreid en educatieve elementen hand in hand gaan met sportieve prestaties. Deelnemen aan hondensporten is in de afgelopen jaren enorm populair geworden. Waren er vroeger nog maar een paar mogelijkheden, zoals jacht, dressuur en africhting nu kan de hondenbezitter kiezen uit heel veel mogelijkheden om plezierig actief te zijn met de hond. Deze activiteiten hebben een link met hondensport en hondenopvoedingen/of zijn recreatief.Het verschil tussen een kynologen club en een rasvereniging is dat een rasvereniging zich bezighoudt met de belangenbehartiging van meestal één ras, bij voorbeeld de Bouvier of het Kooikerhondje. Hun activiteiten hebben dan ook vrijwel altijd een directe link met het ras dat zij vertegenwoordigen. Wat een rasvereniging precies doet, is te lezen in een andere brochure van de Raad van Beheer: “Wat is en doet een rasvereniging”. Kynologen clubs hebben een brede taak in de kynologie en bieden een groot pakket aan mogelijkheden voor hondenbezitters. Niet alle kynologen clubs hebben dezelfde activiteiten op hun programma staan, dus is het zaak dat men zich vooraf informeert over de mogelijkheden. In grote lijnen komt het er op neer dat kynologen clubs actieve liefhebbers van veel verschillende rashonden en rasloze honden bij elkaar brengen, om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Kortom, een K.C. is een trefpunt bij uitstek voor liefhebbers van honden.

Faciliteiten

Een kynologen club werkt voornamelijk dienstverlenend. De lidmaatschapsgelden van de leden en de inkomsten uit de activiteiten moeten verantwoord worden besteed, waarbij men steeds voor ogen houdt dat het doorgeven van kennis, de relatieverbetering baas-hond, hond-maatschappij en de educatieve en sportieve activiteiten voorop staan. De diensten die de kynologen club levert kunnen als volgt worden onderscheiden:

  • Hondenopvoeding en hondensport
  • Puppycursus / Gehoorzaamheid / Agility (behendigheid) / Hoopers
  • Opleidingen
  • Overige diensten, zoals aankoopbegeleiding, advies bij gedragsproblemen en workshops.

Bij deelname aan activiteiten van kynologen clubs gaan opvoeding, sport en recreatie vaak hand in hand. Dat hond en baas plezier beleven aan deze activiteiten staat voorop.